Lees meer

Doel
Het doel van de stichting Zending en Gemeente is om het evangelie van Jezus Christus te brengen in woord en daad in de landen van Midden- en Zuid-Amerika en het Caraïbische gebied.

 

Zendelingen De zendelingen werken in allerlei situaties en soorten werk zoals, evangelieverkondiging, onderwijs en training, kinderwerk, jeugdkampen, verslaafdenzorg, kinderhuizen en meer.
Het zijn zendelingen uit Nederland met een thuisfront in Nederland.
Lees meer over de zendelingen in het Zending en Gemeente Magazine.

 

Bestuur

Het bestuur van Zending en Gemeente vertegenwoordigt de zendelingen in Nederland, volgens de eisen en regels die de samenleving stelt aan goede doelen. Het bestuur helpt de zendelingen om te werken aan een goed georganiseerd thuisfront, de samenhang van thuisgemeente en thuisfrontcomité.
Lees meer over het bestuur en de ANBI erkenning.

 

driehoek-16

 

Zending en Gemeente; het is onze naam en ook onze opdracht.

De stichting Zending en Gemeente is statutair gevestigd in Zwolle en is ingeschreven bijde Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 41022733.
Zending en Gemeente is lid van Missie Nederland.

Lees meer