Bolivia

Fineke Janssen

Fineke ging in 1989 naar La Paz en begon met hulpverlening aan verslaafden op straat. In 1992 heeft ze Misión Adulam gesticht. Er zijn huizen voor verslaafde tieners en jongeren, Mision Adulam. Fineke heeft een groot hart en ze doet het werk met een team van Boliviaanse medewerkers.

Zie: www.mision-adulam.nl

Rik en Carolien Celie

Rik Celie is een Vlaamse arts en werkt in het binnenland van Bolivia. Hij werkt sinds 2010 tevens op Haïti om medische en pastorale hulp te geven na de aardbeving.

Met de lokale teams van Doctors on Mission dragen ze Gods liefde uit door te helpen bij structurele en duurzame ontwikkeling.

Zie: Doctors on Mission

Therese Altena

Dick en Therese Altena werkten voor weeskinderen en verlaten kinderen en hebben twee tehuizen en een kinderdagverblijf met kleuterschool in de stad Santa Cruz. Hun roeping is Jezus’ liefde laten zien aan mensen die in de marge van de maatschappij leven.

Op 5 januari 2019 is Dick overleden. Dick is 76 jaar geworden. Dick en Thérèse waren ruim 52 jaar getrouwd, 26 jaar waren ze samen in het werk in Bolivia.

zie: http://www.misiontimoteo.nl

RedilKidsBus700