Brazilië

Germano en Lonneke Silva

Germano & Lonneke wonen en werken sinds januari 2014 als zendelingen in de sloppenwijk Vila Fazendinha in de miljoenenstad Belo Horizonte, Brazilië. Met hun project ‘Sta op en Schitter’ willen ze Gods Koninkrijk brengen en wijkontwikkeling bevorderen. Dit doen zij door middel van een open huis voor kinderen, een interventieprogramma op de basisschool, huiswerkbegeleiding, een maatjesproject voor gezinnen, cursussen voor vrouwen en een wekelijkse kringloopwinkel.
Website: www.germanolonneke.com

Wim en Daniëlle de Keijzer

wimendaniellefamilie700

 

Wim en Daniëlle de Keijzer geven leiding aan Água Viva in het dorp Ritápolis.

In 1998 gingen Wim en Daniëlle met een jeugdgroep van de kerk voor het eerst naar Rio de Janeiro in Brazilië. Ze volgden de Discipelschap Training School (DTS) en met de outreach kwamen ze weer in Brazilië. Daar riep God hen om zich in dit land in te zetten voor mensen in hopeloze situaties. In 2005 reisde het gezin met hun kinderen Evie en Noah naar Brazilië.

Door de kerk, verslavingszorg, sociale woningen en een meubel­makerij brengen ze hoop aan mensen die in moeilijke omstandig­heden leven. Mensen worden weer MENS door praktische hulp en de kracht van het evangelie.

Het hele gezin De Keijzer is in Nederland tot 30 januari. Ze willen graag met u in contact komen.

Volg hen op: volgdekeijzer.wordpress.com