Het zendingswerk wordt financieel mogelijk gemaakt door uw giften. Gebruikt onderstaande formulier om een donatie te doen:

Het is eveneens mogelijk om giften voor het zendingswerk over te maken via de bank, met vermelding van de zendeling of het zendingsproject waarvoor u de gift wilt bestemmen, of “waar het meest nodig” De bankgegevens zijn:

ING bank
IBAN: NL33 INGB 0002 0476 78
BIC: INGBNL2A

ABNAMRO
IBAN: NL20 ABNA 0607 7824 12
BIC: ABNANL2A
ANBI_logo-k

Zending en Gemeente is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), uw giften zijn daarom belastingaftrekbaar.

Nadere informatie