De zendelingen van Zending en Gemeente brengen het evangelie van Jezus Christus in Midden- en Zuid-Amerika met woord en daad. Het zijn zendelingen uit Nederland, met een thuisfront in Nederland.

Het bestuur van Zending en Gemeente helpt de zendelingen om te werken aan een goed georganiseerd thuisfront, de samenhang van thuisgemeente en thuisfrontcomité.

 

driehoek-16

 

Zending en Gemeente; het is onze naam en ook onze opdracht.

 

De stichting Zending en Gemeente is statutair gevestigd in Zwolle en is ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 41022733.
Zending en Gemeente is lid van Missie Nederland.