Suriname

Weid mijn lammeren

Winston & Gloria Lie Kwie Sjoe leiden het kinderevangelisatiewerk ‘Weid Mijn Lammeren’. Het werk omvat kinderwerkerstrainingen, kinder­ pastoraat, een vormingscentrum, een gospelshop, een kinderdagopvang, speeltuin, een opvanghuis voor dakloze kinderen, gospeltruck voor kinderevangelisatie en een naaiatelier voor alleenstaande moeders.
Zie: weidmijnlammeren.org

Lob Makandra

Sila Wong Swie San is voorganger van de gemeente Lob Makandra in Santopolder. Na het heengaan van haar man Roy in 2011, leidt ze samen met het pastorale team de gemeente en het evangelisch centrum Lob Makandra. Dit centrum bestaat uit het kerkgebouw van Lob Makandra, het buurthuis en faciliteiten voor opvang en retraite.

Zie: www.LobMakandra.com