Suriname

Weid mijn lammeren

Winston & Gloria Lie Kwie Sjoe leiden het kinderevangelisatiewerk ‘Weid Mijn Lammeren’. Het werk omvat kinderwerkerstrainingen, kinder­ pastoraat, een vormingscentrum, een gospelshop, een kinderdagopvang, speeltuin, een opvanghuis voor dakloze kinderen, gospeltruck voor kinderevangelisatie, en een naaiatelier voor alleenstaande moeders.
Zie: weidmijnlammeren.org

Lob Makandra

sila 350 Sila Wong Swie San-Lachman. Tijdens de opwekking in Suriname in 1961 kwam Sila Wong Swie San tot geloof en begon met zendingswerk. Na haar zendingstraining in Nederland keerde ze terug naar Suriname en trouwde met Roy Wong Swie San.
Sila werd in 2005 voorganger van de gemeente Lob Makandra in Santopolder. Na het heengaan van Roy in 2011 leidt ze samen met het pastorale team de gemeente en het evangelisch centrum Lob Makandra. Dit centrum bestaat uit het kerkgebouw van Lob Makandra, het buurthuis en faciliteiten voor opvang en retraite.Zie: www.LobMakandra.com