Dick en Therese Altena

Dick en Therese Altena werken voor weeskinderen en verlaten kinderen en hebben twee tehuizen en een kinderdagverblijf met kleuterschool in de stad Santa Cruz. Hun roeping is Jezus' liefde laten zien aan mensen die in de marge van de maatschappij leven.

Op 5 januari 2019 is Dick overleden. Dick is 76 jaar geworden. Dick en Thérèse waren ruim 52 jaar getrouwd, 26 jaar waren ze samen in het werk in Bolivia.

Lees meer

Doel
Het doel van de stichting Zending en Gemeente is om het evangelie van Jezus Christus te brengen in woord en daad in de landen van Midden- en Zuid-Amerika.

Zendelingen
De zendelingen werken in allerlei situaties en soorten werk zoals, evangelieverkondiging, onderwijs en training, kinderwerk, jeugdkampen, verslaafdenzorg, kinderhuizen en meer.
Het zijn zendelingen uit Nederland met een thuisfront in Nederland.
Lees meer over de zendelingen in het Zending en Gemeente Magazine.

Bestuur
Het bestuur van Zending en Gemeente vertegenwoordigt de zendelingen in Nederland, volgens de eisen en regels die de samenleving stelt aan goede doelen.
Het bestuur helpt de zendelingen om te werken aan een goed georganiseerd thuisfront, de samenhang van thuisgemeente en thuisfrontcomité.
Lees meer over het bestuur en de ANBI erkenning.

 

driehoek-16

 

Zending en Gemeente; het is onze naam en ook onze opdracht.

Lees meer