Bolivia

Fineke Janssen

Fineke ging in 1989 naar La Paz en begon met hulpverlening aan verslaafden op straat. In 1992 heeft ze Misión Adulam gesticht. Er zijn huizen voor verslaafde tieners en jongeren, Mision Adulam. Fineke heeft een groot hart en ze doet het werk met een team van Boliviaanse medewerkers.

Zie: www.mision-adulam.nl

Rik en Carolien Celie

Rik Celie is een Vlaamse arts en werkt in het binnenland van Bolivia. Sinds 2010 werkt hij met zijn stichting Doctors on Mission tevens op Haïti om medische en pastorale hulp te geven na de aardbeving.

Samen met Carolien en de lokale teams komen zij in moeilijk bereikbare streken om medische zorg te verlenen aan de arme plaatselijke bevolking.

Zie: Doctors on Mission

Therese Altena

RedilKidsBus700

Dick en Therese Altena werkten voor weeskinderen en verlaten kinderen en hebben twee tehuizen en een kinderdagverblijf met kleuterschool in de stad Santa Cruz. Hun roeping is Jezus’ liefde laten zien aan mensen die in de marge van de maatschappij leven.

Op 5 januari 2019 is Dick overleden, hij is 76 jaar geworden.

Thérèse gaat verder met het zendingswerk in Bolivia.

zie: http://www.misiontimoteo.nl