keesenfieke

De naam “Zending en Gemeente” werd voor het eerst gebruikt in een rondschrijven van Kees & Fieke Goedhart, in het jaar 1969.

Zendelingen, die zelfstandig werkten en persoonlijke, gestencilde berichten rondstuurden, werden samengebracht in één stichting en hun nieuws werd gepubliceerd in één blad: “Zending en Gemeente”.

Evangeliseren is niet genoeg, het vormen van gemeenten en het bieden van daadwerkelijke hulp is nodig.
Samen met broeders uit plaatselijke gemeenten werd dit werk zo opgezet dat elke zendeling geestelijk en financieel, verbonden zou zijn met één of meer plaatselijke gemeenten.

Zo werd ZENDING EN GEMEENTE geboren.

De eerste aandacht ging uit naar het Caraïbisch gebied, want Kees & Fieke Goedhart hebben daar gewerkt.
Al spoedig richtte de stichting zich ook op Zuid- en Midden-Amerika. Het begon met evangeliseren en het stichten van gemeenten naar bijbels patroon. Intussen zijn er trainingscholen en kinderhuizen in Bolivia, Curaçao, Haïti.
Het evangelie van Jezus wordt op vele manieren gebracht: samenkomsten in de open lucht en aan huis, filmavonden, kinder- en tienerkampen, radio- en tv-uitzendingen.
Ook via kinderhuizen, d.m.v. maatschappelijk werk, landbouwprojecten, enz. wordt geprobeerd de onbereikten te bereiken met de verlossende boodschap van het evangelie van Jezus Christus.